Björn Hasselgren

Ev så planerar jag en 

 Pop-galan 2023 ev aug sep

(med en liten enkel undersökning i går den 28 april så lutade det åt ni ville ha den i mitten av september)                               OBS !! RESERVATIONER FÖR ÄNDRINGAR